Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012


ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

                       πριν                                   τώρα                                 μετά
image


                                               ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
Ο χρόνος αυτός φανερώνει μία πράξη που γινόταν στο παρελθόν (παλιά) για πολύ καιρό, δηλαδή συνεχώς.

Παράδειγμα:

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
εγώ γράφω®
εγώ έγραφα
εγώ ποτίζω®
εγώ πότιζαΠΩΣ ΚΛΙΝΕΤΑΙ Ο ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ σε –ω

εγώ έ-γραφ-α
εγώ πότιζ-α
εσύ έ-γραφ-ες
εσύ πότιζ-ες
αυτός έ-γραφ-ε
αυτός πότιζ-ε
εμείς γράφ-αμε
εμείς ποτίζ-αμε
εσείς γράφ-ατε
εσείς ποτίζ-ατε
αυτοί έ-γραφ-αν
αυτοί πότιζ-αν      ΑΟΡΙΣΤΟΣ

 Ο χρόνος αυτός φανερώνει μία πράξη που έγινε στο παρελθόν (παλιά) για μια στιγμή, δηλαδή για λίγο.
π.χ  : Χθες έπαιξα με τον Σπύρο. 

ΠΩΣ ΚΛΙΝΕΤΑΙ Ο ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

                             εγώ έ-παιξ-α                       εγώ πότισ -α
                             εσύ έ-παιξ-ες                      εσύ πότισ-ες
                             αυτός έ-παιξ-ε                    αυτός πότισ
                             εμείς παίξ-αμε                    εμείς ποτίσ-αμε
                             εσείς παίξ-ατε                    εσείς ποτίσ-ατε
                             αυτοί έ-παιξ-αν                  αυτοί πότισ-αν

ΠΩΣ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΩΣΤΑ Ο ΑΟΡΙΣΤΟΣ

(Μερικοί κανόνες)
  1. Τα ρήματα που τελειώνουν σε –ώνω σχηματίζουν τον αόριστο σε –ωσα.
    Πχ: τεντώνω - τέντωσα
  2. Τα ρήματα που τελειώνουν σε –ιζω σχηματίζουν τον αόριστο σε –ισα.
    Πχ: ποτίζω - πότισα
  3. Τα ρήματα που τονίζονται στην τελευταία συλλαβή (πχ: αγαπώσχηματίζουν τον αόριστο σε  –ήσα. Πχ: αγαπώ - αγάπησα , κρατώ - κράτησα


Το βοηθητικό ρήμα είμαι κλίνεται με τον ίδιο τρόπο και στον Παρατατικό και στον Αόριστο.

Παρατατικός και Αόριστος
εγώ     ήμουν
εμείς      ήμαστε (ήμασταν)
εσύ     ήσουν
εσείς      ήσαστε (ήσασταν)
αυτός   ήταν
    αυτοί      ήταν

Πρόσεξε όμως την ορθογραφία σε μερικά ρήματα


Ενεστώτας
Αόριστος
Ενεστώτας
Αόριστος
ανεβαίνω
κατεβαίνω
μπαίνω
βγαίνω
πηγαίνω
έρχομαι
μένω
φεύγω
πλένω
βρίσκω
βλέπω
ανέβηκα
κατέβηκα
μπήκα
βγήκα
πήγα
ήρθα
έμεινα
έφυγα
έπλυνα
βρήκα
είδα
λέω
πίνω
παίρνω
τρώω
δακρύζω
αθροίζω
δανείζω
στέλνω
μεθώ
ντύνω
είπα
ήπια
πήρα
έφαγα
δάκρυσα
άθροισα
δάνεισα
έστειλα
μέθυσα
έντυσα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου