Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 7.000Ένας τετραψήφιος αριθμός αποτελείται από: 
Χιλιάδες, ΕκατοντάδεςΔεκάδες και Μονάδες

πχ: Ο αριθμός 6.523 αποτελείται από:

     6 Χιλιάδες, 5 Εκατοντάδες,  2 Δεκάδες   και   3 Μονάδες

ή   6 Χ            5 Ε                   2 Δ             και   3 Μ

και μπορεί να γραφτεί ως εξής: 

            6.000      +      500         +     20         +   3        = 6.523 

image
Τοποθετώ τις χιλιάδες, τις εκατοντάδες, τις δεκάδες και τις μονάδες σε έναν άβακα...

...και διαβάζω τον αριθμό "έξι χιλιάδες πεντακόσια είκοσι τρία".

Σύγκριση αριθμών

Για να βρω μεταξύ δύο τετραψήφιων αριθμών ποιος είναι ο μεγαλύτερος συγκρίνω τα ψηφία τους από αριστερά προς τα δεξιά. Παραδείγματα:


Θέλω να συγκρίνω του αριθμούς 5.672 και 3.421
Σκέφτομαι 5 > 3 άρα 5.672 > 3.421


Θέλω να συγκρίνω του αριθμούς 4.498 και 4.611
Σκέφτομαι αφού οι χιλιάδες είναι ίσες κοιτάω το αμέσως επόμενο ψηφίο, δηλαδή τις εκατοντάδες: 
 4 < 6    άρα    4.498 <4.611


Θέλω να συγκρίνω του αριθμούς 8.203 και 8.214
Σκέφτομαι αφού οι χιλιάδες και οι εκατοντάδες είναι ίσες κοιτάω το αμέσως επόμενο ψηφίο, δηλαδή τις δεκάδες:
0 < 1 άρα 8.203 < 8.214

   ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΑΖΑΣΗ μικρότερη μονάδα μέτρησης είναι το γραμμάριο.
1.000 γραμμάρια μαζί μας κάνουν 1 κιλό.
1.000 κιλά μαζί μας κάνουν 1 τόνο.
Δηλαδή:
1.000 γραμμάρια = 1 κιλό
1.000 κιλά = 1 τόνος

  • Όταν ζυγίζουμε ελαφριά αντικείμενα χρησιμοποιούμε τα γραμμάρια.Π.χ: Η γόμα ζυγίζει 70 γραμμάρια.
  • Όταν ζυγίζουμε βαριά αντικείμενα χρησιμοποιούμε τα κιλά. Π.χ: Ο Αποστόλης ζυγίζει 27 κιλά.
  • Και όταν ζυγίζουμε πολύ βαριά αντικείμενα χρησιμοποιούμε τους τόνους. Π.χ.: Το αυτοκίνητο μας ζυγίζει 2 τόνους.

Προσοχή:
Δε μπορώ να κάνω πράξεις με αντικείμενα που έχουν διαφορετική μονάδα μέτρησης!
Δηλαδή δε μπορώ να προσθέσω/αφαιρέσω κιλά με/από γραμμάρια, μπορώ όμως να προσθέσω/αφαιρέσω γραμμάρια με γραμμάρια, κιλά με κιλά και τόνους με τόνους. Π.χ.:

Αγόρασα από τη λαϊκή αγορά 300 γραμμάρια φράουλες, 600 γραμμάρια μούσμουλα, 1 κιλό μπανάνες και 2 κιλά μήλα. Πόσα γραμμάρια ζύγιζαν όλα τα φρούτα μαζί.

Είναι λάθος να πω: 300 + 600+ 1 + 2 = 903 γραμμάρια

Πρέπει να μετατρέψω τη μάζα όλων των φρούτων σε γραμμάρια. Γι' αυτό λέω:

300 γραμμάρια φράουλες
600 γραμμάρια μούσμουλα
1 κιλό μπανάνες
2 κιλά μήλα
 ---->
 ---->
 ---->
 ---->
300 γραμμάρια φράουλες
600 γραμμάρια μούσμουλα
1.000 γραμμάρια μπανάνες
2.000 γραμμάρια μήλα

Άρα:  2.000 + 1.000 + 600 + 300 = 3.900 γραμμάρια   ----> Σωστό


Πηγή: ε τάξη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου