Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ


Τετραγωνικό μέτρο

Για να διευκολύνονται οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, συμφώνησαν να χρησιμοποιούν για τις μετρήσεις της επιφάνειας ένα τετράγωνο με πλευρές ίσες με 1 μέτρο. Ένα τετράγωνο με πλευρά ίση με 1 μέτρο ονομάζεται τετραγωνικό μέτρο (1 τ.μ.).image


Πρόβλημα

Μετρώ τα τετραγωνικά μέτρα των δύο οικοπέδων και βρίσκω ποιο είναι μεγαλύτερο. Θεωρώ ότι ένα τετράγωνο ισούται με 1 τετραγωνικό μέτρο.

image
image
Το οικόπεδο Α είναι ___ τετραγωνικά μέτρα.Το οικόπεδο Β είναι ___ τετραγωνικά μέτρα.

Λύση:

image
Μετρώ τα τετραγωνάκια στο οικόπεδο Α.

Το οικόπεδο αυτό έχει 16 ολόκληρα τετραγωνάκια και 4 μισά τετραγωνάκια.

Τα 4 μισά τετραγωνάκια αντιστοιχούν σε 2 ολόκληρα.

Οπότε 16 + 2 = 18 τετραγωνάκια.

Άρα το οικόπεδο Α είναι 18 τετραγωνικά μέτρα.

image
Μετρώ τα τετραγωνάκια στο οικόπεδο Β.

Το οικόπεδο αυτό έχει 17 ολόκληρα τετραγωνάκια.

Άρα το οικόπεδο Β είναι 17 τετραγωνικά μέτρα.

Απάντηση: Το οικόπεδο Α είναι μεγαλύτερο από το οικόπεδο Β (Α=18>Β=17).


πηγή :e τάξη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου