Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011

ΔΙΑΙΡΕΣΗ

O πολλαπλασιασμός και η διαίρεση είναι πράξεις αντίστροφες.

Για να κάνω μια διαίρεση, πχ: 48:6= ;

Σκέφτομαι ποιο γινόμενο του 6 μου δίνει αποτέλεσμα πιο κοντά στο 48 χωρίς να το ξεπερνάει. Δηλαδή, με ποιον αριθμό πρέπει να πολλαπλασιάσω το 6 για να μου δίνει αριθμό ίσο ή μικρότερο του 48.

Σκέφτομαι την προπαίδεια του 6:
1x6=6, 2x6=12, 3x6=18, 4x6=24, 5x6=30, 6x6=36, 7x6=42, 8x6=48 !

Ωπ! 48! Άρα το 6 στο 48 χωράει 8 φορές!

Συνεπώς γράφω: 48 : 6 = 8


Όμως κάποιες φορές μπορεί να περισσεύει κάτι..., πχ: 50:6=;

Σκέφτομαι ποιο γινόμενο του 6 μου δίνει αποτέλεσμα πιο κοντά στο 50 χωρίς να το ξεπερνάει. Δηλαδή, με ποιον αριθμό πρέπει να πολλαπλασιάσω το 6 για να μου δίνει αριθμό ίσο ή μικρότερο του 50.

Σκέφτομαι την προπαίδεια του 6:
1x6=6, 2x6=12, 3x6=18, 4x6=24, 5x6=30, 6x6=36, 7x6=42, 8x6=48 !, 9x6=54 !

Το 54 ξεπερνάει το 50, γι’ αυτό διαλέγω το 48 που είναι μικρότερο από το 50.

Άρα το 6 χωράει 8 φορές στο 50 (6x8=48) αλλά περισσεύουν και 2 (50-48=2).

Συνεπώς γράφω: 50 = ( 6 x 8 ) + 2

18 : 3 =             18 : 6 =           20 : 4 =

20 : 5 =            27 : 4 =           22 : 10 =

20: 2 =             21 : 3 =            21 : 7 =

24 : 4 =            24: 6 =           24 : 8 =

24 : 3 =           27 : 9 =          27 : 3 =

81 : 9 =           72 : 8 =          48 : 6 =

56 : 8 =           36 :9 =           49 : 7 =

100 : 10 =       400 : 2 =       300 : 3 =

500 : 5 =        600 : 3 =        900 : 3 =


ΠΗΓΗ: e ταξη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου