Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣΘυμάμαι διάφορους τρόπους πολλαπλασιαμού που έχω μάθει μέχρι τώρα.

Α) 15 x 4 = (10 + 5) x 4 =(10 x 4) + (5 x 4) = 40 + 20 = 60

Αναλύω το 15 σε Μονάδες και Δεκάδες (10 + 5) και πολλαπλασιάζω χωριστά τις Δεκάδες και τις Μονάδες με το 4. Έπειτα προσθέτω τα γινόμενα.

Β) Αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού:
Βήμα 1ο: Γράφω κάθετα τον πολλαπλασιασμό.Βήμα 2ο: Πολλαπλασιάζω 8 x 6 = 48.
Γράφω το 8 και κρατάω 4 (κρατούμενο).
Image
Βήμα 3ο: Πολλαπλασιάζω 8 x 4 = 32 και 4 το κρατούμενο (32+4=36) ... μας κάνουν 36. Γράφω 36.
image


Βήμα 4ο: Γράφω το 0 κάτω από το 8. Πολλαπλασιάζω το 3 x 6 = 18.
Γράφω το 8 και κρατάω 1.
image
Βήμα 5ο: Πολλαπλασιάζω 3 x 4 = 12. 12 και 1 το κρατούμενο (12+1=13)... μας κάνει 13. Γράφω το 13.


image


Βήμα 6ο: Προσθέτω τα δύο μερικά γινόμενα, δηλαδή τους δύο αριθμούς που έχω βρει από
τους πολλαπλασιασμούς που έκανα και λέω
368 + 1.380 = 1.748. Την πρόσθεση την κάνω κάθετα με τον τρόπο που έχω μάθει.
image

Το 1.748 είναι το γινόμενο του πολλαπλασιασμού 46 x 38. Δηλαδή 46 x 38 = 1.748


Γ) 40 x 6 =240
Πολλαπλασιάζω το 4 x 6 = 24. Γράφωτο 24 και συμπληρώνω το 0 του 40.

40 x 60 =2400
Πολλαπλασιάζω το 4 x 6 = 24. Γράφωτο 24 και συμπληρώνω δυο μηδενικά (το 0 του 40 και το 0 του 60).

Δ) 45 x 100 = 4.500 , 45 x 1.000 = 45.000
Για να βρω το γινόμενο ενός ακέραιου αριθμού με το 10, το 100 ή το 1.000, γράφω τον αριθμό και συμπληρώνω στο τέλος τόσα μηδενικά, όσα έχει το 10, το 100 ή το 1.000.


 ΠΗΓΗ: e τάξη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου